10 Mayıs 2007

azerinin aşkı..:)

ESK

sen meni sev, men seni sevim
sen menin icin yan
ben seni severah yanim dutusim
glasik esk neyle onu yasiyah

yada sevme haberin olmasin
men sana sevdalanip dolasim
platonik esk neyse onu yasiyah

sevdada oturah yiyah icah
elele olah,gan kusah
tombilik esk neyse onu yasiyah

istersen sevdandan kendimi kesim
saimi solumu dogriyim bicim
psikopatik esk neyse onu yasiyah

eyle sevah ki gara sevda olah
araplara benziyeh gapgara olah
gara esk neyse onu yasiyah

yalan soylemiyah, hep dogru diyah
beraber oturah beraber yiyah
realist esk neyse onu yasiyah

birbirimize turku soliyah,mizildiyah
elele tarlalarda,bostanlarda gezah
romantik esk neyse onu yasiyah

kediyi,gudigi sen diye sevim
sen de horozi,guligi men diye sev
sembolik esk neyse onu yasiyah

gel elele tutusip kendimizi elehtriga verah
zangir zangir titriyah, olmiyah
elektronik esk neyse onu yasiyah

ahirlarda,komlarda bulusah
tezek agalahlarinin dibinde oturah
otantik esk neyse onu yasiyah.

8 Mayıs 2007

Tasavvufda dört kapı vardır

Öğrencilerinden biri Mevlana'ya sormuş;
"Efendim, bu 4 kapı meselesini ben pek anlayamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısınız?"
"Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var ve hepsi rahlelerine eğilmiş. Sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at, sonra gel sana anlatayım." Öğrenci gitmiş, birincinin ensesine bir tokat atmış. Tokadı yiyen derhal ayağa kalkıp arkasını dönmüş ve daha kuvvetli bir tokatla Mevlana'nın öğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı yemiş, geri dönecek ama hocasına itaat var.Yaradana güvenip ikinciye de bir tokat atmış. O da derhal ayağa kalkıp elini kaldırmış. Tam tokadı vuracakken vazgeçip yerine oturmuş. Öğrenci devam etmiş, üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş. Dördüncü, tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş. Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış. Mevlana;
"işte sana istediğin örnekler.... Birinci, şeriat kapısını geçememiş biri idi. şeriatta kısasa kısas olduğu için, tokadı yiyince kalktı, ynısını sana iade etti İkinci, tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı, tam tokdı iade edecekti ki, tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi. "Sana kötülük yapana bile iyilik yap". Onun için döndü, oturdu. Üçüncü, marifet kapısına kadar gelmiştir. İyinin ve kötünün tek Yaradandan geldiğini bilir, inanır.Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı. Dördüncü, hakikat kapısını da geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu ve aynı olduğunu bilir.Onun için dönüp bakmadı bile...
Mevlana

3 Mayıs 2007

ehliyetiniz varmı?

Resimdeki küçücük masum kartların nasılda sevimli durduğuna bir bakın..adeta gel al beni ve çarşıya çık diyorlar. hususan bayanlara neler neler vadediyorlar..
kandırmaca dolandırmaca mı yapıyor bunlar? yoksa bizim mi ehliyetimiz yok da kullanmayı bilmiyoruz?